Tactiele geluidssculpturen/installaties, workshops in speciaal onderwijs

2023     Presentaties incl. workshops bij  Kentalis Signis, CMB, Amsterdam.

In 2023 deed ik een pilot die aansloot bij kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie, creatieve – en sensomotorische ontwikkeling s.o. en presenteerde ik de interactieve “wollen geluidshond”, “the bone conductor” (“het wollen geluidsbeen”) en “babbel en voel” – installatie met speciale hoorbare/voelbare soundscapes voor verschillende groepen kinderen (Communicatief Meervoudig Beperkt). Deze kinderen zijn doof/slechthorend, TOS (cluster 2) naast nog een verstandelijke of lichamelijke beperking.  

                    

Puk de wollen geluidshond is gek op een wollen been. Hij wordt graag geknuffeld en even uitgelaten. Eerst even kijken, samen voorzichtig voelen daarna een voor een of samen Puk uitlaten in het lokaal, luisteren en voelen wat voor geluiden hij maakt.. (het multi-zintuiglijke verhaal wordt steeds aangepast aan de mogelijkheden van de groep)

m mm   

Op de tweede dag is er het “wollen geluidsbeen” ( “the bone conductor”) door Puk de wollen geluidshond opgegraven tijdens een wandeling in het bos; we ruiken geuren van spar en den (etherische olie), voelen de tactiele kwaliteit van het wollen been en horen/voelen verschillende (buiten)geluiden en muzikale klanken. De leerlingen kunnen samen of alleen op het groene kussen gaan zitten met het wollen geluidsbeen op schoot (en evt. een bone conducting-koptelefoon op) zodat ze het geluid goed kunt voelen (beengeleiding) en de muziek horen / multi zintuiglijk ervaren met heel hun lichaam. Ga hier naar meer informatie over onderzoek en werking van the bone conductor .

 

Na deze multi-zintuiglijke beleving van de wollen geluidssculpturen hebben de leerlingen tactiele tekening/collages gemaakt m.b.v. krijt, (plak)stiften en verschillende voel-materialen. Het was enerverend te zien hoe individuele veel leerlingen enthousiast reageerden op de wollen geluids sculpturen met hoor- en voelbare ritmes, herkenbare geluiden als hartslag, blaffen, vogels en muziek in een verhalende context (b.v. uitlaten, knuffelen van de wollen geluidshond) om vervolgens geïnspireerd hun persoonlijke ervaringen te verwerken in eigenzinnige teken/voel-collages.

                  

           dd

       dd

 been

Het eerst zorgvuldig afstemmen op (individuele) kinderen in de groep en het vaker werken met groep en docenten/begeleiders versterkte het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij de kinderen.

de “babbel en voel – installatie” met “voelvissen”, met hoor- en voelbare geluiden, soundscapes en liedjes  over vervoersmiddelen: boot, trein en auto..       

De pilot werd afgesloten met een kleine tentoonstelling van voel-collages.  

Wegens privacy redenen kan ik helaas geen foto’s van de kinderen tonen die de beleving van de kinderen prachtig in beeld hadden gebracht.

Met dank aan docenten, begeleiders en medewerkers van Kentalis, Signis CMB, Amsterdam.

 

Ook kunst workshops in uw school?  Neem contact op voor een kennismaking en bespreking van diverse mogelijkheden en groepen.

Ga hier naar de algemene pagina kunst educatie